hasičák

Požární ochrana

Upozornění pro všechny podnikající subjekty :

Od roku 2001 platí novela zákona o požární ochraně č.133/85 Sb., která  mimo jiné ukládá fyzickým a právnickým podnikatelským subjektům povinnost  zpracovat začlenění provozovaných činností do kategorií 1 – 4. V rámci tohoto začlenění se zpracovává příslušná dokumentace požární ochrany dané společnosti. Tato reorganizace dokumentace musí být zpracována podle prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb.

Naše firma nabízí v oblasti požární ochrany následující služby :

08 šipka p_zm.gif (949 bytes)Home